Internett  
 
 

Du er allerede med å utforske vår nettside, som er vår online møteplass. 

Vår nettside er et sted for:
a) å være informert;

b) stimulere til lederskap i fredsbygging

c) møte ulike, men likesinnede mennesker;

d) utveksle egne erfaringer og gi uttrykk for meninger;

e) organisere: arrangementer, kampanjer, prosjekter osv;

f) holde oversikt over klubbens aktiviteter og medlemmer;

g) annet arbeid som våre medlemmer ønsker å dele


lederskap

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58