Minifred ABC  
 
 

En liten fredsguide ABC

HVA ER FRED? Fred betyr ikke totalt fravær av konflikt, men det betyr  totalt fravær av vold på alle måter og at konflikten utfolder seg på en konstruktiv måte.

HVA ER SÅ KONFLIKT? Konflikt er en situasjon hvor ett eller flere partier oppfatter eller opplever uforenlige mål.

Eks. To barn slåss om en appelsin, to land krangler om et landområde, en oppsigelse, avskogningsprosessen i Amazonas, et stygt blikk rettet mot en venn, osv.

HVA ER VOLD? Vold bygger på handlinger, ord, holdninger, strukturer og systemer som forårsaker fysisk, psykologisk, sosial og miljømessige ødeleggelser og/eller forhindrer enten tilgang til å praktisere grunnleggende menneskerettigheter eller en helhetlig oppnåelse av det menneskelige potensial.

Eks. En krig, navnemerking, ignoranse, barnemishandling, vold i hjemmet, tyveri, gatevold, fattigdom, sult, diskriminasjon, ødelegging av  offentlige vinduer, trusler, pengeutpressing, en naturødeleggelse.

HVORDAN HENGER KONFLIKT OG VOLD SAMMEN?

Ikke-voldelig konflikt:

 • En fredelig marsj
 • En motsigende diskusjon basert på dialog
 • Den polske solidariske bevegelsen
 • Den indiske uavnhengighetsbevegelsen, osv

Voldelig konflikt:

 • Krig (Irak, Sudan)
 • Sivil oppstand (Romanske revolusjon, Burma)
 • Voldtekt
 • Kidnapping
 • Ressursnød
 • Selvmord
 • Anorexia, osv

Vold uten konflikt:

 • En uforutsett død
 • Naturødeleggelse
 • Barnefødsel, osv.

Hvilke områder kan du involvere deg i?

Krisehåndtering
Menneskerettigheter
Utvikling
Ikke vold
Miljø
Kjønn/likestilling
Fredsutdanning

Hvilke skritt kan vi ta i en retning fredshandling?

Kjenn ditt ståsted og naturlig reaksjon på konteksten.
Se på de ulike partiene som er involvert og prøv å få tak i deres side av historien.

Rett din holdning etter EMPATI
Rett dine handlinger ettter IKKE-VOLD
Løs dine motsigelser gjennom KREATIVITET

 

Føl fred
Ikke glem å sjekke vår Fredsinspirasjonsside!

Så… du er klar til å forandre verden! Noen prosjektstyringstips kan være nyttige for ditt fredsarbeid så vel som for andre prosjekter som du er involvert i.

Din VISJON : Hvordan vil verden være når du har lykkes i prosjektet ditt? 

Dine MÅL: Hva er det du prøver å gjøre? Med hvilket  tidsperspektiv?

Dine aktiviteter

Lag en kalender

Sluttresultat og rapport

Feiring

 

 

 

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58