Hva er fred?  
 
 

Hva er fred?

Fred, som et ord, som et konsept, som et ideal, og har en verdifull mening hver gang det blir brukt.

Forsøk på å definere ett av de mest ytrede ord i verden er selvsagt ikke en enkel oppgave og bruken av ordet begrenser seg ofte til egne kontekster og formål.
For noen kan det bety at man har mulighet til skolegang og en fremtid,
for noen kan det bety at man ikke blir misbrukt av foreldre og venner,
for noen kan det bety at man ikke blir ledd av på skolen fordi en er annerledes,
for noen kan det bety at man ikke står i fare for å bli skutt,
for noen kan det bety at man har retten til å stemme…

Fred er en tilstand for oppnåelse av våre menneskerettigheter og kapasiteter.

hva er fred

Send oss gjerne en mail med din definisjon av fred: "Jeg tror fred er"...og send det til andra@activeforpeace.org

I historien er fred blitt framstilt på mange måter.
Vestlige konsepter om fred har sitt opphav i 1) den gamle jødedommens konsept om shalom, det greske konseptet eirene og det romanske konseptet pax. De mest vanlige elementene er velstand og orden (lovens regler).

De østlige konsepter for fred fremhever orden (både politisk og kosmisk) og åndelig fredfullhet. 

I den vestlige tradisjon: I senere middelalderske tider var konseptet fred identisk med slagordet om samarbeid i den kristne verden, å oppnå ´kristen fred´ mot angrep fra de vantro. Ifølge Dubois kunne bare Paven lede en kristen stat/føderasjon, mens Dante mente at bare en sekulær autoritet kunne akseptere kristen fred.

I renessanse- og reformasjonstiden fikk fred mer universelle trekk. Senere konsepter for fred ble stadig mer sekulære. Den engelske spissborgerlige revolusjon så på fred som en nyttebase og eiendomsbeskytter, mens det franske konseptet så på fred som seieren over fornuften, til fordel for menneskeheten, i rettferdighetens navn. Kant forte sammen de ulike konseptene for fred på hans tid. Dannelsen av nasjonale stater har gradvis utviklet ideen om en føderasjon mellom nasjoner og internasjonale voldgiftssystemer.

Etter hvert som kriger begynte å mobilisere massene ble ideen om fred en større bekymring. På begynnelsen av 1800-tallet organiserte de første fredsforeningene de første store internasjonale møter. En ny innfallsvinkel utviklet seg innenfor arbeiderbevegelsen, på grunnlag av at fred kun kan oppnås gjennom en grunnleggende endring av samfunnet. Mot slutten av denne perioden utviklet dermed den borgerlige og arbeiderbevegelsens streben etter fred seg i ulike retninger. 

 

hva er fred

 

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58