Hva du kan gjøre  
 
 

Hva du kan gjøre

Hold deg orientert (les aviser, se ulike nyhetsinnslag, spør vennene dine hva som skjer i deres lokalsamfunn)

Vær bevisst dine egne handlinger (hva du kjøper, hva du kaster, hva du resirkulerer, hva du respekterer og hva du ikke respekterer)

Ta opp fredstemaer i diskusjoner sammen med venner

Opprett en Fredsklubb på skolen

Tenk på et teaterstykke som berører ulike fredstemaer
Arranger et kulturell forestilling i ditt lokalsamfunn 

Skriv en stil om et fredsrelatert tema

Signér en underskriftskampanje

Bli medlem i en internasjonal organisasjon

Reis på en forsvarlig måte

Din forbruksinnvirkning.
Bli aktiv i internasjonale organisasjoner.

Du ønsker også kanskje å finne muligheter til å engasjere deg gjennom Active for Peace!

Hva du selv kan gjøre

 

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58