Hva er konflikt?  
 
 

Tenk ‘konflikt’… Har du noen gang opplevd det? Hvis ikke…vær snill å fortelle oss din hemmelighet!

Hvis ja, hvilke bilder ser du for deg?
Konflikt

De mest vanlige svarene er:
krangel, krig, vold, misforståelse, sinne, frustrasjon, frykt osv…

Noen av dere har kanskje også tenkt på kreativitet, teknologiske framskritt, nye ideer…


Konflikt representerer faktisk et komplekst fenomen, noen ganger konstruktivt, noen ganger destruktivt, som på sitt mest grunnleggende vis er:

KONFLIKT = en situasjon hvor partene oppfatter eller opplever uforenlige mål 

Noen ganger er ikke målene uforenlige, men mennesker drives inn i konfliktsdynamikken av eksterne faktorer.
Kan du komme på andre eksempler?
 
Noen ganger kan målene virke uforenlige, og faktisk er det kun situasjonen som er uforenlig mens de dypere behov stemmer overens.
Kan du komme på andre eksempler?

Noen ganger er mål og behov fullstendig uforenlige og da snakker vi om en konflikt med dype røtter.
I hvert tilfelle går konflikten gjennom ulike etapper som ofte beskrives som følgende:

Konflikt graf width=Graph Conflict Faces
Fredsbyggingsprosessen kan finne sted i hvilken som helst av disse etappene. Avhengig av hvor/hvordan den finner sted forandres grafen til en fredsbyggingsprosess eller til en opptrapping av vold.

Fredsbyggingsprosessen kan finne sted i hvilken som helst av disse etappene. Avhengig av hvor/hvordan den finner sted forandres grafen til en fredsbyggingsprosess eller til en opptrapping av vold.

 

 

Konflikt er

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58