Hva er vold?  
 
 

Som mange andre komplekse fenomen kan vold sammenliknes med et isberg hvor kun toppen er synlig, mens strukturen ligger til dels skjult under vannet.

Direkte vold

 

DIREKTE VOLD
viser til vold som er ment å såre/skade ved hjelp av voldelige handlinger
eks. slåing, voldtekt, trusler

 

 Strukturell vold

 

 

STRUKTURELL VOLD
viser til en type vold som er ubevisst, men som forekommer av vane
eks. fattigdom, være underordnet i rang, avstand, oversentralisering osv.

 

 Kulturell vold

 

KULTURELL VOLD
er en type vold som er dypt inngravert i våre kulturelle normer og praksiser. Dette lovliggjør at noen er ´bedre´eller ´har mer rett´ enn andre.
Eks. Uttrykk som  "et øye for et øye", historiebøker hvor kvinner ikke er nevnt, "gutter vil være gutter" osv...

 
 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58