Suksesshistorier  
 
 

De har klart det!

UnoyUnited Network of Young Peacebuilders (UNOY Peacebuilders) er et globalt nettverk av unge mennesker og ungdomsorganisasjoner som er aktivt engasjert i fredsbygging og konfliktsendring.

UNOY Peacebuilders er en nettverksorganisasjon som bidrar med arbeid blant medlemmer og andre som er tilknyttet organisasjonen på to grunnleggende måter:
Kapasitetsbygging og støtte.
Organisasjonen er også involvert i en rekke andre aktiviteter som støtter følgende viktige funksjoner: Nettverksbygging, informasjonsformidling, rådgivning og støtte gjennom et utvalg av ressurspersoner, forskning, pengeinnsamling og administrativ støtte.

Lær mer:

And a Child Shall Lead: Children's Movement for Peace and Return to Happiness

Med en dristig handling som erobret den nasjonale fantasien har colombianske barn pekt på veien mot en fredelig løsning av Sør-Amerikas lengste pågående borgerkrig. Andre unge mennesker prøver også å holde denne ånden levende.

Lær mer:

Young People Building Peace

Plan colombia

Dette er et Ungdom-for Ungdom opplæringsprosjekt, utviklet av Plan og den colombianske NGO-en CINDE. Prosjektet er blitt kalt et ´best praktisert´eksempel av UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation).

Prosjektet kan også tilpasses andre latinamerikanske land hvor vold og sosial uro har slått rot i samfunnet, inkludert i Haiti.

Prosjektet gir risikofylt ungdom muligheten til å bli aktive fredsaktivister i skoler og lokalsamfunn. I tillegg er det mulig for dem å erfare personlig utvikling ved å utvikle lederskap, kommunikasjon og konfliktløsningsferdigheter.

Lær mer:

* Bildet er fra Plans hjemmeside

Youth peace building initiative Sudan

Sudan
Unges fredsbyggingsinitiativ opererer i hele Sudan utenom sør-og vest-Darfur. Initiativet arbeider både med ungdom på individuelt basis så vel som gjennom verksteder og ungdomsgrupper.

Organisasjonen tilbyr opplæring i konfliktmegling, konfliktsendringsprosesser og fredsbygging som gjør det mulig for ungdom å gjennomføre deres egne fredsbyggingsaktiviteter på lokalt, regionalt og nasjonalt plan.

Peace building through song

Nepal

Barn er vår fremtid og vil en dag være ledere i våre land. Barn bør vite om og være klar over den ikke-voldelige kulturen og om verktøy og teknikker innen ikke-voldelig konfliktløsning fra en tidlig alder.

De kan innlemme ikke-voldelige verktøyer og teknikker for konfliktløsning gjennom dialog, tilrettelegging, megling og forhandling i deres daglige liv ved behov. I tillegg kan de overføre denne fredskulturen til andre.

Senter for landbruksutvikling (Rural Development Centre) utviklet og implementerte "Fredsbygging gjennom sang" for å fremme disse målene i løpet av 2006, hvor omtrent samtlige skoler i Sankhuwa Sabha distriktet deltok i den fredsorienterte folkesangkonkurransen.

Lær mer: (Ny side og på engelsk)

Peer education on HIV/AIDS and drug abuse prevention

Kosovo

Dette initiativet fokuserer på ett av målene til GPKT Youth Council – opprettelsen av en ungdom-for-ungdom opplæringsgruppe som et møtepunkt for en fleretnisk gruppe av ungdom fra serbisk, makedonisk og albansk etnisitet og nasjonalitet.

Det begynte med opplæringskurs på barneskolen i de mindre områdene. Seks opplæringskurs om forebygging av HIV/AIDS i ble gjennomført i løpet av mai 2006, og ytterligere syv i september og november/desember 2006.
Etter at disse opplæringskursene var gjennomført holdt ungdomstrenere syv verksted om forbyggelse av rusmisbruk, som er et stort problem forårsaket av konflikten i området.

Lær mer: om GPKT Youth Council (på flere språk.)

 

 

 

 
 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58