Verden i fakta  
 
 


Dersom vi kunne redusere verdens befolkning til størrelsen av en landsby med 100 innbyggere
Ville landsbyen hatt 60 asiatere, 14 afrikanere, 12 europeere, 8 latinamerikanere, 5 fra USA og Canada og 1 fra Oseania
51 ville vært menn, 49 ville vært kvinner
67 ville ikke kunne lese
33 ville vært kristne
21 ville vært muslimer
15 ville vært hinduer
6 ville vært buddhister
5 ville vært animister
6 ville tro på andre religioner
14 ville ikke tro på noen religion, eller ville være ateister
24 ville ikke hatt tilgang til strøm
1 ville hatt en universitetsgrad
2 ville nærme seg fødselen, 1 ville nærme seg døden
33 ville ikke hatt tilgang på rent vann
1 ville ha HIV
50 ville være under 25 år
1 ville dø av sult, mens 15 ville vært overvektige.

 

 
 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58