Å være ung kan være så mye...  
 
 

Active for Peace på kurs

Hva vil det si å ”være ung”? Vi må ta inn over oss at det er forskjellig fra land til land og mellom kulturer - til og med fra en familie til en annen.

I mange land er den en lovbestemt voksenalder, når du er ”voksen” og kan kjøpe bil, drikke alkohol, gifte deg og stemme ved valg. I USA kan man kjøre bil fra man er 16 år og stemme eller gifte seg uten foreldres samtykke fra man er 18 år og drikke alkohol fra 21 år.
Hvis du synes det høres komplisert ut blir det enda mer innfløkt hvis du tar bort aldersgrensene og ser hvordan å bli voksen i mange kulturer henger sammen med å begynne å arbeide eller flytte hjemmefra. Hva da med aldersgrenser for å oppleve død, sult eller grov urettferdighet? Gjør det deg voksen? Hva om du er forelsket og må krysse grenser fordi du følger ditt hjerte? Gjør det deg ung, vågal og gal?

Unge mennesker med energi, kreativitet, inspirasjon, åpenhet og nysgjerrighet blir ofte urettferdig offer for voldelige konflikter rundt om i verden. Samtidig blir ungdom stadig oftere forkjempere for fred. Er det våre dagers gode nyheter? Det har vi virkelig grunn til å tro.

Mer enn noen gang øker kildene av informasjon om fred, fredsbygging, menneskerettigheter og konfliktløsing. For 25 år siden fantes ikke fredsstudier som eget fagtilbud. I dag er det over 20 læresteder som tilbyr universitetsgrader i fredsstudier og hundrevis som tilbyr kurs i konfliktløsing og fredsstudier. Tidligere ble ungdom sett som passive mottakere av kunnskap og sosial læring, og av og til revolusjonære. I dag har ungdom kunnskap og makt til å handle på mangfoldige måter. People Building Peace (link) forteller noen av historiene. The Center for Peacebuilding International (link) forteller andre historier om ungdom i konflikter. Europarådet (link) (som ikke er EU) gir muligheter til å lære og bli engasjert i å fremme menneskerettigheter, ungdomspolitikk og aktiv deltakelse i ulike fora.
Når alt dette er sagt er det greit å minne om at ikke å gjøre noe også er et valg. Å ikke gjøre noe kan også være det samme som ikke å gjøre noe galt.

I og for fred, Andra

 

 

 
 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58