Aktive Fredsreiser  
 
 Aktive Fredsreiser
jobber med å gi unge mennesker troen på at konflikter kan løses og fred kan skapes, og at deres egne holdninger er avgjørende. Vi er en ideell organisasjon og vår fortjeneste doneres til andre ideelle organisasjoner som jobber for fred, menneskerettigheter og rettferdig fordeling.


Tematur med Aktive Fredsreiser Tematisk reise
Aktive Fredsreiser arrangerer tematiske reiser for unge mennesker og voksne.

Fokuset ved disse reisene er integrering av undertrykkelse og krig med perspektiver på menneskerettigheter og toleranse.

Reisene tar oss vanligvis til Polen, Tyskland og Tsjekkia, men vi arrangerer også tematiske turer til andre destinasjoner, som Sør-Afrika, Gambia, de baltiske stater, Frankrike, Ukraina og Romania.

Over 10.000 unge mennesker og voksne reiser med oss hvert år. Mange av de som jobber for Aktive Fredsreiser er idealister som ikke gjør noe av å jobbe uten betaling. Det er derfor våre fredsreiser er billigere og mer tilgjengelige for folk flest.Overføring av kunnskap

Vi overfører vår kunnskap om konfliktløsning og fredsbygging og stimulerer mennesker til å ta del i positive prosesser gjennom kurs (f.eks. menneskerettighetskurs), workshops og internettbasert informasjon.

Våre tidsvitner, som har opplevd krig og undertrykkelse på kroppen, er viktige informasjonsgivere.


Prisutdeling
Hvert år deler vi ut prisene Fangenes Testamente og Blanche Majors Forsoningspris for å fremheve individer og organisasjoner som har bidratt til fredsskapende prosesser og konfliktløsning.

formal Epost Aktive Fredsreisers hjemmeside Kart
 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58